Nyt computerprogram

Vi har anskaffet et computerprogram, der kan designe et nyt “smil” til dig.

demo1

Nye patientstole og udstyr på klinikken

Forrige sommerferie benyttede vi til at udskifte patientstole og udstyr på to af klinikkerne samt opgradere den tredie.


Dorthe Jørgensen

Tandlæge Dorthe Jørgensen, blev ansat d. 23-8-2007 og arbejder hos os onsdag og torsdag.

Vi har efter ombygningen 3 fungerende klinikker i stueetagen.

Tandplejer Susanne
Tandlæge Dorthe
Tandlæge Niels

Tandpinevagten

Ved tandpine på helligdage og weekends kan Tandpinevagten ( som går på tur mellem forskellige klinikker ) kontaktes mellem kl. 10.00 og 10.30 på tlf. 56 95 67 00.

( Tandlæger kan kontakte hospitalet ang. vagtbytte på tlf. 56909700 )
Se iøvrigt under “TIPS”


Oversigt over de øvrige private tandklinikker

X = LUKKET

Tlf. Uge
26
27
28
29 30 31
32
33
34
35
Christians Plads, Rønne
56952746
Egon Jensen, Store Torv, Rønne
56912303
Mette Brunemark, Finlandsvej 3, Rønne
27833101
Lille Torv, Rønne
56952466
Snellemark, Rønne
56951477
Kent Mortensen, Tandlægehuset
56950825
Camilla Ulrich, Tandlægehuset
56951010
Annette Marker, Hasle
56946030
Hans J. Engell, Klemensker
56966600
Peter Nørlund, Allinge
56481020
Østermarie
56470035
Niels Dam, Svaneke ( denne klinik )
56496207
Michael Andersen, Nexø
56494012
Hanne Jørgensen, Nexø
56492488
Lene Mikkelsen, Aakirkeby
56975333

Den kommunale skoletandpleje har oplyst følgende:

Sålænge tandplejen har åbent, skal bornholmske børn, som får akut behov for behandling, henvende sig til tandplejen og ikke til de private klinikker.

Børn fra det øvrige land modtages i år ikke på kommunens klinikker.

Tandplejens telefonnummer er 56 92 75 25 (kl. 8-15