Regler for tilskud til tandproteser til pensionister

small_50_2

Helbredstillæg og personligt tillæg til folkepensionister og førtidspensionister med pension fra før januar 2003.

Helbredstillæg

Helbredstillæg til pensionister blev indført i marts 2001. Reglerne for helbredstillæg er de samme i alle landets kommuner.

Formål Helbredstillæg kan delvist dække dine udgifter til:​

 • Medicin
 • Tandlægebehandling
 • Fodbehandling
 • Kiropraktorbehandling
 • Psykologhjælp
 • Fysioterapi

Det er en betingelse, at medicin og behandling er berettiget til tilskud efter sygesikringsloven. Det betyder, at helbredstillægget kun dækker udgifter, som sygesikringen i forvejen giver tilskud til.

Betingelser:

Formue Du og eventuel ægtefælle eller samlever må ikke tilsammen have likvid formue større end 59.900 kr. Din likvide formue er f. eks.PENGE i banken og værdipapirer. Hus, bil og sommerhus er derimod ikke likvid formue.

Personlig tillægsprocent Helbredstillæg afhænger af den personlige tillægsprocent; hvis den er mindre end 100 % nedsættes den hjælp, du får. Du kan læse på bagsiden af din pensionsmeddelelse, hvor stor din personlige tillægsprocent er.

Tillæggets størrelse Helbredstillægget dækker højst 85 % af din egen andel af regningen på medicin og behandling.

Eksempler:​

Eks: 1 Hvis din personlige tillægsprocent 100, og du har en regning på 300 kr., dækker helbredstillægget 85 % af denne. Det vil sige du får et tilskud på 255 kr.

Eks 2: Hvis din personlige tillægsprocent er 60, og regningen er på 300 kr., dækker helbredstillægget 60 % af 255 kr. (=85 % af 300 kr.). Du får et tilskud på 153 kr.

ANSØGNINGDu skal søge kommunens pensionsafdeling om helbredstillæg. Tillægget er en løbende bevilling, der fornys automatisk hvert år, så længe du opfylder betingelserne.

Kort til helbredstillæg Kortet udstedes af kommunen efter ansøgning. Du skal have kortet med på apoteket og ved behandling hos tandlæge og andre behandlere.

Udvidet helbredstillæg

Udvidet helbredstillæg blev indført 1. januar 2003 for at sikre pensionister en mere ensartet hjælp landet over.

Betingelserne er de samme som for helbredstillæg. Det særlige, udvidelsen, er, at du kan få hjælp til engangsudgifter, der ikke er tilskudsberettigede efter sygesikringsloven.

Udvidet helbredstillæg kan delvist dække dine udgifter til:

 • BRILLER
 • Tandproteser
 • Almindelig fodbehandling

Du skal altid søge om udvidet helbredstillæg før behandling eller køb; kommunen vurderer om det drejer sig om en nødvendig udgift. Du kan få hjælp med op til 85 % af din udgift.

Din kommune har sandsynligvis indhentet priser fra forskellige leverandører på standardBRILLER og proteser. Disse priser sætter loft over, hvor stor en udgift, du kan få hjælp til. Det er derfor en god idé på forhånd at få oplyst, hvilken pris kommunen har fastsat. Du kan frit vælge behandler og/eller leverandør, men du skal selvBETALE hele forskellen, hvis du vælger en dyrere løsning.

Personligt tillæg

Du kan få personligt tillæg til pensionen, hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige. Det betyder, at du kan søge om ekstra hjælp til nødvendige udgifter, som du ikke selv har råd til at betale.

Formål Du kan få et personligt tillæg til udgifter, der vurderes som rimelige og nødvendige. Der findes ingen endelig liste over, hvad du kan søge om at få dække som personligt tillæg.

Eksempler på udgifter, der kan dækkes med et personligt tillæg:

 • BRILLER
 • Diætkost
 • Tandbehandling
 • Fodbehandling uden lægehenvisning
 • Flytning
 • Reparationer

Betingelser

Kommunen skal lave en konkret og individuel vurdering – en trangsvurdering – af din økonomi, når du søger om personligt tillæg. Det betyder, at du skal oplyse om dine indtægter og udgifter. Når kommunen vurderer, om du selv har råd til at betale, tages der ikke altid hensyn til alle dine udgifter, men kun de, der anses som rimelige og nødvendige. Rimelige og nødvendige udgifter er husleje, varme el, telefonabonnement, TV licens og familieforsikring. Nødvendige merudgifter som følge af sygdom og handicap bør også indgå. Nogle kommuner medtager også afdrag påLÅN, avisabonnement og forsikringer ud over familieforsikring.

Rådighedsbeløb​

Kommunen beregner et rådighedsbeløb, når en pensionist søger om personligt tillæg. Rådighedsbeløbet er det, du har tilbage til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.

De fleste kommuner har vejledende satser for rådighedsbeløbet, altså en grænse for hvornår dine økonomiske forhold betragtes som særligt vanskelige. Landet over er der meget store forskelle på de vejledende satser. For en enlig person varierer rådighedsbeløbet fra 3.000 kr. til 4.300 kr. pr måned. For par er variationen 5.000 til 8.400 kr.

Desuden har kommunerne ofte vejledende grænser forKONTANT formue. Også her er der store orskelle; nogle kommuner yder ikke personlige tillæg, hvis din formue overstiger 15.000 kr., andre har en formuegrænse på 75.000 kr. Mange kommuner bruger dog den formuegrænse, loven fastsætter for helbredstillæg, nemlig 59.900 kr.

Ansøgning​

Du skal henvende dig til kommunen og søge om personlige tillæg; hvis det er muligt skal du søge, før du afholder udgiften.

Klagemulighed​

Du kan klage over en afgørelse om helbredstillæg eller personligt tillæg til Det sociale Nævn i amtet. Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, du har modtaget kommunens afgørelse.

Stor fokus på DIN tryghed

Hos os er det meget vigtigt at netop din tryghed er 100% hele vejen igennem.

Hyggelig atmosfære

Afslappet stemning er nøglen bag en hver god behandling hos os.

Kompetent behandling

Vores personale står klar til at give dig den bedst mulige behandling.

Få en god oplevelse

Hos os er der god tid til den enkelte patient og ingen stress.

Det mener vores patienter

Gry Larsen​

Ellen Valsø​

Ole Olsen​

Ricko Kofoed

Tandlæge Niels Dam står for professionel og kompetent tandbehandling, der hjælper med at holde dine tænder sunde og stærke hele livet.

Kontaktoplysninger

Tandlæge Niels Dam

Nansensgade 7, 3740 Svaneke

Klik her for rutevejledning

Telefon: 56 49 62 07

E-mail: klinik3740@gmail.com​